محصولات

کابل عماد - محصولاتبرخی از محصولات این شرکت شامل موارد ذیل می باشد:

1) انواع سیم ها و کابل های خانگی و صنعتی مسی و آلومینیومی

2) انواع کابل های کواکسیال (آنتن)

3) کابلهای زوجی و آیفنی

4) کابل های جوش

5) کابلهای شیلد دار

6) کابلهای CCTV POWER

7)  کابلهای تخصصی و سفارشی